Nová analýza zveřejněná Světovou meteorologickou organizací (WMO) spojuje extrémní změny počasí s klimatickými změnami.

Podle výroční zprávy WMO nazvané Globální klimatická zpráva zveřejněné v březnu 2020 se teploty v roce 2019 zvýšily v průměru o 1,1 ° C nad předindustriální úrovně a v roce 2019 bylo v důsledku extrémního počasí vysídleno 22 milionů lidí, což představuje výrazný nárůst oproti 17,2 milionů v roce minulém.

Tato specializovaná agentura OSN použila údaje z národních meteorologických a hydrologických služeb po celém světě, jakož i od jiných vědeckých institucí a agentur OSN a k potvrzení několika statistik: rok 2019 byl druhý nejteplejší rok v historii měření, období mezi 2015 až 2019 bylo nejteplejší pětiletkou v historii; a 2010 až 2019 bylo nejteplejší dekádou v historii. “Od 80. let je každé následující desetiletí teplejší než kterékoli předcházející desetiletí od roku 1850,” uvádí tisková zpráva.

V předmluvě ke zprávě generální tajemník OSN Antonio Guterres napsal, že „zjištění naznačují, že svět zdaleka nedosahuje cílů stanovených v Pařížské dohodě o klimatu z roku 2015, a ilustrují naléhavost dalekosáhlých opatření v oblasti změny klimatu“.

Zpráva dále spojuje tyto klimatické události se specifickými dopady na zdraví, vysídlení a bezpečnost potravin. Mezi citované případy patří:

  • Suché jaro v africkém rohu následované vlhkým podzimem, které způsobily přemnožení pouštních kobylek, které zpustošily úrod a ohrožovaly zásobování potravin v regionu. Očekává se, že toto bude pokračovat i v roce 2020.
  • Hlavní vlna veder v Japonsku, která měla za následek více než 100 úmrtí a dalších 18 000 hospitalizací. Ve Francii navštívilo od června do poloviny září více než 20 000 lidí pohotovosti kvůli zdravotním problémům souvisejícím s extrémními vedry.
  • Snížení kyslíku v oceánech spojil mořské vlny veder a acidifikaci oceánů jako hlavní hrozby spojené se změnou klimatu, a to jak pro mořské tvory, tak pro lidi, kteří jsou na nich závislí.

Více informací o zprávě naleznete zde

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.