Výpočet uhlíkové stopy společnosti

Prvním krokem na cestě ke snížení uhlíkové stopy organizace je analýza a výpočet jejího aktuálního stavu. To vám umožní vytipovat oblasti možných úspor, stanovit si cíle a směr vaší strategie udržitelného rozvoje.  

Mnoha organizacím přitom tento krok pomohl identifikovat nové a efektivnější provozní procesy a snížit tak nejen náklady, ale i svoji uhlíkovou stopu. Uhlíková stopa je zároveň stále častěji vyžadována jako povinná součást nefinančního reportingu organizací. 

Používáme tyto metody výpočtu uhlíkové stopy

Uhlíkovou stopu vaší organizace zpracujeme v souladu s globálními standardy Greenhouse Gas Protocol a ISO 14064.

Naše společnost také provádí audity výpočtů emisních stop pro společnosti, které usilují o nezávislé ověření svých emisích údajů. Audit ověřuje správnost vaší vlastní kalkulace uhlíkové stopy a její soulad s mezinárodními standardy.

GHG metoda výpočtu uhlíkové stopy
ISO
SDGs a snižování uhlíkové stopy

Řízením uhlíkové stopy vaší organizace můžete:

Snižování nákladů díky měření uhlíkové stopy společnosti

Snížit náklady

Identifikujte možnosti snižování provozních nákladů vaší společnosti.

Zvyšte efektivitu organizace díky měření uhlíkové stopy

Zvýšit efektivitu

Zlepšujte materiálovou a energetickou efektivitu.

Uhlíková stopa a dodavatelský řetězec

Splnit požadavky vašeho odběratelského řetězce

Vyhovte environmentálním požadavkům obchodních partnerů, kteří vyžadují i vaše zapojení do ochrany klimatu.

Mezi další benefity měření uhlíkové stopy a následných akcí patří:

  • Získání konkurenční výhody a oslovení klientů, kterým není životní prostředí lhostejné. 65% zákazníků dnes již upřednostňuje udržitelné značky a produkty.
  • Zvýšení image a hodnoty vaší značky. 52% největších českých firem se již zavázalo ke snižování emisí.
  • Splnění základního předpokladu pro veřejný reporting, členství v klimatických aliancích a stanovování udržitelných cílů. Ať už se jedná o TCFD, SASB, GRI či jiné reportovací rámce pro udržitelnost, výpočet uhlíkové stopy v souladu s Greenhouse Gas Protocol je vždy jejich hlavním pilířem.
  • Zjednodušení přístupu k financování. Banky a investoři nově pro poskytnutí finančních zdrojů a záruk vyžadují měření dopadu na životní prostředí.

Do výpočtu uhlíkové stopy zahrnujeme:

 Scope 1 emise:

Emise z aktivit, které spadají pod danou organizaci, jsou jí kontrolovány a při nichž jsou uvolňovány emise přímo do ovzduší. Zahrnují například emise z kotlů či generátorů spalujících fosilní paliva, emise z mobilních zdrojů (např. automobilů) vlastněných organizací či emise ze zpracování odpadů.

Scope 2 emise:

Emise spojené se spotřebou nakupované energie (elektřiny, tepla, páry či chlazení), které nevznikají přímo v organizaci, ale jsou důsledkem jejich aktivit. Jde o nepřímé emise ze zdrojů, které organizace přímo nekontroluje, přesto má na jejich velikost zásadní vliv.

Scope 3 další nepřímé emise:

Emise, které jsou následkem aktivit organizace a vznikají ze zdrojů mimo její vlastnictví, ale které lze ovlivňovat. Patří sem například služební cesty letadlem, ukládání odpadu na skládku, nákup a doprava materiálu třetí stranou apod.

Složení uhlíkové stopy podniku

Možný postup projektu stanovené uhlíkové stopy:

Každá organizace je jiná a proto každý projekt měření uhlíkové stopy ušijeme dané  organizaci na míru. Typický projekt může například obsahovat tyto kroky:

1.Workshop s projektovým týmem a/ nebo s managementem

Na úvod projektu doporučujeme se společně pobavit o specifikách vaší organizace, relevantních emisních kategoriích a jak chcete dále s výpočtem uhlíkové stopy pracovat. Pro projektový tým či management můžeme v případě zájmu uspořádat Engagement workshop, kde vás provedeme tématem snižování emisí a společně vyjasníme možnosti a očekávání.

2.Sběr dat

Díky bohatým zkušenostem v mezinárodních i lokálních společnostech vám náš tým může efektivně pomoci se sběrem dat napříč celou vaší organizací. Narozdíl od konkurence, kde často dostáváte nepřehledné a nejasné tabulky, které je navíc složité a nákladné vyplnit, vás procesem sběru dat provedeme a připravíme pro vás kompletní materiály. Alternativně pokud to preferujete a nemáte přebytečnou kapacitu, za vás můžeme realizovat samotný sběr dat ve vaší organizací a tím vám ušetřit čas i práci.

3.Výpočet uhlíkové stopy organizace

Po sběru dat zpracujeme samotný výpočet a připravíme závěrečný report. Report pro vás můžeme připravit v češtině či angličtině.  V reportu vám nastíníme i základní doporučení pro snižování emisí.

4.Scénáře pro uhlíkovou neutralitu

Pokud budete mít zájem, zpracujeme pro vás také doporučení a scénáře pro uhlíkovou neutralitu či dlouhodobější roadmapu v souladu s Science based targets (SBTs)

V případě zájmu můžeme pomoci i s dalšími kroky