Team buildingy a eventy zacílené na udržitelnost

Pro organizace a firmy, které chtějí pracovat se zájmem svých zaměstnanců či klientů o udržitelnost a aktuální celospolečenská témata, připravujeme na míru šité teambuildingové programy a eventy. Ty zábavnou a zážitkovou formou seznamují s tématy udržitelnosti, ekologie či strategiemi v oblasti klimatické změny (cesta k net zero). Kombinací týmových her a aktivit či osobních a skupinových reflexí dokážeme vaši účastnickou skupinu pro téma udržitelnosti nadchnout.

Výhody udržitelného team buildingu:

Zaujmout a zvýšit angažovanost

Zapomeňte na obyčejný teambuilding a dejte vašim eventům jiný a smysluplnější rozměr. Dopřejte zaměstnancům unikátní zážitek, který je bude bavit a díky kterému budou pro téma udržitelnosti nadšenější a více angažovaní.

Vzdělávat

Zapojte své zaměstnance nebo zákazníky a zážitkovou a hravou formou je seznamte s tématy udržitelnosti. Podpořte jejich osobní angažovanost, seznamte je s návrhy možných řešení či udržitelnými plány vaší organizace.

Znásobit dopad

Podpořte vaši značku komunikací udržitelných inciativ, ať už na zaměstnance či klienty. Společným zážitkem získejte ambasadory a povzbuďte kolektivy k spolupráci a většímu zájmu o udržitelnosti.

Cíle udržitelného team building či eventu:

Cílem našich akcí je nejen pobavit a stmelit kolektivy, ale i inspirovat a motivovat k akci. Účastníci našich team buildingů jsou po skončení programu nabití energií a motivováni být ve svém osobním a pracovním životě udržitelnější. A nejen to, snažíme se pracovat i s dlouhodobou motivací účastníků a pomáhat jim k přenesení svých cílů a záměrů do praktického života i po skončení programu.

Každý program připravujeme na míru potřebám našich klientů. Mezi časté cíle například patří:

 • Propojit zaměstnance firmy či zákazníky a vytvořit jim skrze téma ekologie nebo udržitelnosti prostor pro společný zážitek
 • Zážitkovou a hravou formou seznámit účastníky s vašimi udržitelnými strategiemi, posílit loajalitu a pocit sounáležitosti s organizací
 • Inspirovat k uplatňování šetrného přístupu k životnímu prostředí ve vaší firmě i osobním životě účastníků
 • Podpořit utváření vztahů, upevnění vazeb a atmosféry důvěry a upevnit motivaci pro další spolupráci
 • Zlepšit a zefektivnit komunikaci mezi členy týmu, podpořit techniky efektivní týmové spolupráce a komunikace
 • Prezentovat příležitosti ke změnám a větší udržitelnosti v pozitivním světle

Naše metodika:

Sustainable teambuilding
Teambuildingové programy a eventy zacílené na udržitelnost.

Naše udržitelné teambuildingové programy jsou zaměřené na cílené, promyšlené a strukturované budování a rozvíjení týmů v kterémkoli stádiu jejich vývoje či tvůrčího a výkonového potenciálu. Programy mohou vést k hlubšímu poznání členů týmů, budování vzájemné důvěry, podpoře sebedůvěry, rozvoji týmové komunikace, odhalování přirozených vůdčích schopností a zdokonalování se ve využívání technik tvůrčí týmové práce.

Team buildingové akce stavíme na zážitkových metodách, které hravou formou seznamují účastníky s udržitelností, vytvářejí společný zážitek mezi účastníky a také poskytují prostor k hlubšímu vzájemnému poznání. Při aktivitách sdílíme praktické rady a konkrétní příklady pozitivní udržitelné praxe a pracujeme s individuální motivací každého účastníka tak, aby si vytvořil vlastní silnou vizi a akční plán.

Akce můžeme uspořádat jak outdoorovou tak indoorovou formou.

Mezi metodami, které například používáme jsou:

 • Techniky koučinku a pozitivní psychologie
 • Zážitkové vzdělávání
 • Teambuildingové outdoorové aktivity
 • Idea boards, brainstormingy
 • Zapojení účastníků do diskusí, práce ve skupinách, reflexe, sdílení zkušeností mezi účastníky
 • Indoorové týmové aktivity
 • Mindfulness cvičení, vytváření vizí a akčních plánů

Aktivity, které při team buildingu používáme:

Sustainable team building activities

Využíváme moderní vzdělávací metody, rozmanité typy modelových situací, her, aktivit a technik vycházejících ze zážitkové pedagogiky, psychologie a koučování. Konkrétní volba aktivit závisí vždy na vašich požadavcích a potřebách. Finální program připravíme na základě společných konzultací a situační analýzy.

Program obvykle kombinuje outdoorové či indoorové aktivity spojené s tématy udržitelnosti, jako jsou například:

 • Udržitelnost v osobním životě v hlavních oblastech, jako je spotřeba, jídlo, doprava, bydlení/energie, komunity, opětovné spojení s přírodou.
 • Uhlíková stopa a jak ji snížit
 • Cesta osobní změny k udržitelnější budoucnosti
 • Dekarbonizace a dostupná řešení, která můžeme využít jako jednotlivci i společnost

Účastníci jsou při programech rozděleni do týmů, které rotují mezi různými stanovišti. Na nich společně plní týmové úkoly a aktivity, které zvyšují povědomí o udržitelnosti a inspirují k akci. Programy uzavíráme reflexí, vytvořením silné osobní vize a tvorbou individuálního plánu možných dalších kroků každého účastníka.

Program můžeme realizovat outdoorou či indoorovou formou a nebo jejich kombinací s hlubším workshopem na téma udržitelnost nebo ekologie. Více informací o této službě naleznete zde.

Náš tým zkušených odborníků:

Náš tým má zkušenosti s organizací více než 600 team buildingových programů pro různé klienty. Součástí týmu je:

 • Až 15 instruktorů teambuildingu, přičemž každý má v průměru 6+ let zkušeností jako instruktor teambuildingu a zážitkového vzdělávání pro dospělé
 • Programoví koordinátoři spolupracující s klienty na přizpůsobení programu jejich potřebám
 • Odborníci na udržitelnost, psychologové a kouči se zkušenostmi se zaváděním udržitelných strategií ve velkých i menších společnostech