Pro organizace a firmy, které chtějí pracovat se zájmem svých zaměstnanců či klientů o udržitelnost a aktuální celospolečenská témata, připravujeme na míru šité teambuildingové programy a eventy. Ty zábavnou a zážitkovou formou seznamují s tématy udržitelnosti, ekologie či strategiemi v oblasti klimatické změny (cesta k net zero). Kombinací her, týmových aktivit či osobních a skupinových reflexí dokážeme vaši účastnickou skupinu pro téma udržitelnosti nadchnout a posílit angažovanost a loajalitu vašich zaměstnanců.

Udržitelný, eko či „green“ teambuilding a event může:

Zaujmout a zvýšit angažovanost

Zapomeňte na obyčejný teambuilding a dejte vašim eventům jiný a smysluplnější rozměr. Dopřejte zaměstnancům unikátní zážitek, který je bude bavit a díky kterému budou pro téma udržitelnosti nadšenější a více angažovaní.

Vzdělávat

Zapojte své zaměstnance nebo zákazníky a zážitkovou a hravou formou je seznamte s tématy udržitelnosti. Podpořte jejich osobní angažovanost, seznamte je s návrhy možných řešení či udržitelnými plány vaší organizace.

Znásobit dopad

Podpořte vaši značku komunikací udržitelných inciativ, ať už na zaměstnance či klienty. Společným zážitkem získejte ambasadory a povzbuďte kolektivy k spolupráci a většímu zájmu o udržitelnosti.

Udržitelný teambuilding či event může mít například tyto cíle:

 • Propojit zaměstnance firmy či zákazníky a vytvořit jim skrze téma ekologie nebo udržitelnosti prostor pro společný zážitek
 • Zážitkovou a hravou formou seznámit účastníky s vašimi udržitelnými strategiemi, posílit loajalitu a pocit sounáležitosti s organizací
 • Inspirovat k uplatňování šetrného přístupu k životnímu prostředí ve vaší firmě i osobním životě účastníků
 • Podpořit utváření vztahů, upevnění vazeb a atmosféry důvěry a upevnit motivaci pro další spolupráci
 • Zlepšit a zefektivnit komunikaci mezi členy týmu, podpořit techniky efektivní týmové spolupráce a komunikace
 • Prezentovat příležitosti ke změnám a větší udržitelnosti v pozitivním světle

Metodika:

Sustainable teambuilding

Naše udržitelné teambuildingové programy jsou zaměřené na cílené, promyšlené a strukturované budování a rozvíjení týmů v kterémkoli stádiu jejich vývoje či tvůrčího a výkonového potenciálu. Programy mohou vést k hlubšímu poznání členů týmů, budování vzájemné důvěry, podpoře sebedůvěry, rozvoji týmové komunikace, odhalování přirozených vůdčích schopností a zdokonalování se ve využívání technik tvůrčí týmové práce.

Akce můžeme uspořádat jak outdoorovou tak indoorovou formou.

Mezi metodami, které například používame jsou:

 • Techniky koučinku a pozitivní psychologie
 • Zážitkové vzdělávání
 • Teambuildingové outdoorové aktivity
 • Idea boards, brainstormingy
 • Zapojení účastníků do diskusí, práce ve skupinách, reflexe, sdílení zkušeností mezi účastníky
 • Indoorové týmové aktivity

Možné aktivity a obsah:

Využíváme moderní vzdělávací metody, rozmanité typy modelových situací, her, aktivit a technik vycházejících ze zážitkové pedagogiky, psychologie a koučování. Konkrétní volba aktivit závisí vždy na vašich požadavcích a potřebách. Finální program připravíme na základě společných konzultací a situační analýzy.

Pořádáme i skupinové workshopy na téma udržitelnosti či ekologie. Více zde.