Jsme poradenská firma, která pomáhá klientům nacházet řešení a realizovat strategie udržitelného rozvoje.

Vedení organizací v souladu s principy udržitelnosti a ESG je výzvou a příležitostí 21. století. Regulatorní povinnosti jako například CSRD a na ni napojené Evropské reportovací standardy udržitelnosti (ESRS), spotřebitelé, zákazníci a investoři vyžadují po mnohých společnostech specifické závazky a akce v oblasti udržitelnosti.

Naše služby proto mají za cíl pomoci začlenit udržitelnost do strategií a DNA organizací a pomoci k transformaci směrem k udržitelnějšímu podnikání. Chápeme, že každá organizace je v jiné fázi své cesty, a proto volíme individuální řešení na míru dané organizaci.

Pomůžeme vám se v oblasti udržitelnosti zorientovat, zhodnotit rizika a příležitosti a stanovit vhodné ESG strategie a cíle. Poradíme také, jak je efektivně řídit a komunikovat.

Jsme váš partner na cestě k udržitelnějšímu a společensky odpovědnějšímu podnikání.

Naši odborníci mají bohaté zkušenosti v oblasti ESG, tvorby strategií udržitelnosti, projektovém a strategickém managementu z mezinárodních korporací, středních a menších firem i specializovaných konzultantských společností. Spolupracujeme také s partnerskými organizacemi a díky tomu můžeme našim klientům nabídnout širokou tematickou odbornost a na míru ušité moderní postupy.

Našim posláním je podporovat organizace na cestě k udržitelnosti a integrování ESG principů do jejich každodenního chodu. Věříme, že úspěšná implementace těchto principů může přinést nejen výhody pro životní prostředí a společnost, ale také posílit dlouhodobou konkurenceschopnost organizací.

Naši klienti

Příklady mnoha firem dokazují, že udržitelností lze zlepšit svoji efektivitu, podpořit inovace v provozu a dodavatelském řetězci, snížit náklady, získat nové obchodní příležitosti a investory a pozitivně ovlivnit reputaci své organizace.

Buďte lídrem a vydejte se s námi na cestu k udržitelné budoucnosti. Kontaktujte nás