Letošní klimatické extrémy mohou vyvolat dojem, že lidstvo neudělalo žádný pokrok v oblasti zmírňování klimatu a že budeme brzy odsouzeni k záhubě. Odborníci na klima ovšem říkají, že jsme v roce 2023 dosáhli alespoň určitého pokroku a to nám dává naději, že dokážeme jako lidstvo ještě zabrat. Pojďme se podívat na hlavní pokrok v roce 2023 v oblasti udržitelnosti.

1. Rekordní růst čisté energie

Energie z obnovitelných zdrojů, jako je vítr a slunce, rostla rychleji než světová poptávka po elektřině, což znamená, že emise z tohoto sektoru budou podle předpovědí poprvé klesat. Do konce roku 2023 bude mít svět dostatek větrné energie k napájení téměř 80 milionů domácností, což z něj udělá rekordní rok.
IEA předpokládala, že v roce 2023 přibude více než 440 gigawattů obnovitelné energie, což je více než celková instalovaná kapacita Německa a Španělska dohromady. Podle Mezinárodní agentury pro obnovitelné zdroje energie Čína, Evropa a USA vytvořily rekordy v solárních instalacích za jeden rok. Čínské přírůstky převyšují přírůstky všech ostatních zemí a jsou někde mezi 180 a 230 gigawatty, v závislosti na tom, jak dopadnou projekty na konci roku. Evropa přidala 58 gigawattů.

2. Hlasitý slib odklonu od fosilních paliv

Konečná dohoda na COP28, kterou odsouhlasilo téměř 200 zemí, poprvé obsahovala cíl odklonit se od fosilních paliv. Státy jako USA, Austrálie a blok EU přivítaly dohodu jako historickou pro rozhodnutí přejít od fosilních paliv. Malé ostrovní státy, zranitelné národy a chudší země uvedly, že formulace závěrečné deklarace není dostatečně silná a závazná.
Na COP28 delegáti také učinili historický krok při zřízení fondu ztrát a škod. Ten zavazuje bohaté země s vysokými emisemi, aby kompenzovaly škody způsobené změnou klimatu rozvojovým zemím. Ačkoli se zatím přislíbených 700 milionů dolarů nepřibližuje odhadovaným stovkám miliard škod, odborníci uznávají, že souhlas s fondem je velký pokrok.

3. Vítězství v klimatických žalobách

Agendu v oblasti klimatu podpořilo také několik klíčových soudních rozhodnutí. Velké vítězství bylo u amerických soudů, když soudce z Montany rozhodl, že rozvoj fosilních paliv by skutečně mohl porušovat ústavní právo skupiny mladých lidí na čisté a zdravé životní prostředí. V Evropě několik velkých případů označilo nečinnost v ochraně klimatu za porušení základních lidských práv na život a zdraví. Nizozemský a belgický soud dokonce zašel tak daleko, že nařídil vládě, aby rychleji snižovala emise uhlíku. V důsledku toho i v roce 2023 rostlo povědomí o klimatu mezi tvůrci politik i mezi lidmi a existují známky toho, že se veřejné vnímání určitých řešení mění.

4. Smlouva na ochranu volného moře

Po desetiletích vyjednávání se země konečně dohodly na smlouvě o ochraně světových oceánů, které leží mimo státní hranice. Až dosud bylo chráněno pouze 1 % těchto vod. Smlouva o volném moři poskytuje rámec pro zřízení chráněných mořských oblastí, což je zásadní krok ke splnění cílů ochrany 30 % světových oceánů do roku 2030.

5. Odlesňování Amazonie se zpomaluje

Další nadějné zprávy o lesích přišly z Brazílie, kde míra odlesňování v amazonském deštném pralese prudce klesla poté, co se nová brazilská vláda zavázala k úplnému zastavení odlesňování do roku 2030 a podnikla kroky včetně monitorování lesa kvůli trestné činnosti, jako je nelegální těžba dřeva. V Kolumbii se tempo také prudce zpomalilo. Jedním z důvodů pozitivního trendu bylo, že se vlády vracely ke strategii, která v letech 2004 až 2012 úspěšně udržovala odlesňování na nízké úrovni. Tento přístup „zahrnuje nejen monitorování a pokuty, ale také alternativy výroby.

6. Legislativa CSRD a CBAN v Evropě

Mezitím v Evropě vstoupila v platnost přelomová nařízení. CSRD, která bude vyžadovat, aby až 50 000 evropských společností podávalo zprávy o svých nefinančních strategiích souvisejících s ESG, výrazně zvýší úsilí ESG v evropských hodnotových řetězcích. Mechanismus pro úpravu uhlíkových hranic také mění hru. V EU společnosti již dlouho potřebovaly dodržovat přísné limity svých uhlíkových emisí, což je motivovalo k offshore produkci v  jiných zemí. Nová legislativa účtuje korporacím poplatky za dovoz určitých znečišťujících produktů do Unie, pokud nepocházejí ze zemí, které mají vlastní mechanismus ceny uhlíku. Tento krok by mohl přimět mnoho zemí po celém světě, aby stanovily cenu za znečištění uhlíkem. Tato politika má jeden z největších potenciálů skutečně revolučně změnit struktury globálního obchodu.

7. Rekordní prodeje elektromobilů

Prodeje elektrických vozidel (EV) nadále rostou rychleji, než většina lidí očekávala, dokonce rychleji, než očekávali profesionální analytici v oboru. Elektromobily jsou také stále levnější a atraktivnější než jejich protějšky na fosilní paliva. Přestože v prodeji EV vedou místa jako Norsko a Čína, USA letos dosáhly významného milníku: Poprvé se za kalendářní rok se v USA prodalo více než jeden milion (1,4 pro rok 2023) EV. Je to pozoruhodný výkon, vezmeme-li v úvahu, že v roce 2020 se prodeje EV v USA poprvé propadly pouze na 250 000. V letošním roce je po celém světě zatím zaregistrováno více než 10,7 milionů plug-in elektromobilů, což je podle odhadů asi 16 % z celkového objemu.