Offsety uhlíku – carbon offsetting

Energetická efektivita, přechod k obnovitelné energii nebo nové technologie významně přispívají ke snížení celosvětových emisí uhlíku. Ani energeticky nejšetrnějším a nejudržitelnějším organizacím se ale nepodaří zcela vyhnout činnostem, při kterých vznikají emise.

Finanční podporou vybraných lokálních i globálních projektů můžete zabránit vzniku emisí jinde ve světě, odstranit již vzniklé skleníkové plyny z atmosféry a kompenzovat tak vlastní emise.

Většina společností usilujících o uhlíkovou neutralitu doplňuje své interní aktivity podporou offsetových projektů a vyrovnává tak i zbývající emise bránící dosažení nulové uhlíkové stopy. Závazek uhlíkové neutrality se přitom může dle přání dané organizace vztahovat na všechny její činnosti nebo jen na její část, například jednu entitu, vozový park, produkt, událost nebo leteckou dopravu.

Co jsou projekty na offsetování uhlíku?

Jeden uhlíkový offset prokazatelně snižuje emise skleníkových plynů o jednu metrickou tunu, ať už zachycením či zamezením jejího vzniku. Offsetové projekty mohou eliminovat skleníkové plyny různými způsoby. Podléhají přitom mezinárodním normám a certifikacím, které ověřující jejich prokazatelný dopad.

Spolupracujeme s předními nevládními organizacemi a klimatickými institucemi a díky tomu vám můžeme poskytnout nejširší možnost offsetových projektů s globálním či místním dopadem.

Zalesňování a biologická rozmanitost

Výsadba stromů, biouhel a udržitelné lesnické postupy zvyšující přirozené ukládání uhlíku v přírodě.

Zachytávání plynů

Přímé zachycování CO2 ze vzduchu či prevence uvolňování metanu ze skládek a jiné zajímavé technologie.

Alternativní energetika

Zelená a obnovitelná energie snižuje závislost na fosilních palivech a výrazně eliminující emise skleníkových plynů.

Environmentální a sociální projekty

Projekty s benefity v oblasti ochrany životního prostředí, ale také socio-ekonomickými výhodami pro místní komunity.

Mezi dodatečné přínosy může patřit vznik místní infrastruktury, pracovních příležitostí či podpora biodiversity.