Uhlíková stopa firmy

Uhlíková stopa společnosti (Company Carbon Footprint) je měřítkem dopadů činnosti firmy na klima. Je nepřímým ukazatelem spotřeby energií a produkce výrobků či služeb danou společností a vyjadřuje celkové množství skleníkových plynů (vyjádřených v CO2e), které souvisí s činností celého podniku.

Proč firmy počítají svoji uhlíkovou stopu

V souvislosti s mezinárodními závazky udržet oteplování planety do +1,5° se stala uhlíková stopa klíčovým environmentálním ukazatelem. Vykazují ji již desetiletí vlády a v poslední dekádě dobrovolně i stále větší počet firem. Za posledních několik let se navíc její výkaznictví v mnoha státech stalo pro větší firmy povinné a také EU do budoucna počítá se zavedením této povinnosti pro firmy.

Nově také stále více bank a investorů vyžaduje měření uhlíkové stopy organizace a dopadu firem na životní prostředí před rozhodnutím o financování daného klienta. Výpočet uhlíkové stopy je pilířem i pro tzv. nefinanční reporting.

Pro mnoho firem je povinnost měřit své emise rovněž požadavkem jejich odběratelského řetězce a obchodních partnerů.  Naprostá většina velkých odběratelů tento požadavek již uplatňuje či bude brzy uplatňovat i na své hlavní dodavatele.

Existuje také mnoho organizací, které snižování uhlíkové stopy vnímá jako svůj dobrovolný závazek a usiluje o zabudování dekarbonizace do své firemní a produktové strategie. Firmy tak chtějí posílit svoji výchozí pozici a získat konkurenční výhodu.

Jak se počítá uhlíková stopa společnosti

Metodika výpočtu se řídí mezinárodními standarty jako například Greenhouse Gas Protocol a ISO 14064.  V rámci úvodního setkání s Vámi odborný konzultant probere specifika vaší organizace a relevantní emisní kategorie, které budou do výpočtu zahrnuty. Ne všechny kategorie z metodiky GHG protokolu mohou být pro vaši společnosti materiální, a proto je tato diskuse velmi důležitá.

Některé společnosti volí na úvod zjednodušený výpočet spočívající v kalkulaci pouze přímých emisí organizace a emisí z nakupované energie (tzv. SCOPE 1 a 2), stále více firem ovšem započítává i další nepřímé emise (tzv SCOPE 3) a zahrnuje i své dodavatelské řetězce. Regulatorní požadavky tímto směrem jasně směřují a SCOPE 3 tak je a bude vyžadován častěji.

Dělení emisí do jednotlivých oblastí (SCOPES) znázorňuje následující obrázek.

Složení uhlíkové stopy podniku

Kolik společností vykazuje svoji uhlíkovou stopu

Celosvětově nejvíce organizací své uhlíkové stopy reportuje v rámci programu CDP, kam v roce 2020 svá data poskytlo více než 9600 organizací. V České republice měří, vykazují a snižují svoji uhlíkovou stopu desítky společností. Často se jedná o pobočky zahraničních firem, kde je závazek uhlíkové neutrality celofiremním cílem. Najdou se ale také ryze české firmy, které se zavázaly ke snižování podnikových emisí. 60-70% české populace považuje změnu klimatu za vážný problém a tlak spotřebitelů na udržitelné výrobky a odpovědné chování společností se tak logicky každý rok zvyšuje.

Máte zájem o výpočet uhlíkové stopy své společnosti? 

Naše poradenská firma s Vámi tuto problematiku ráda prodiskutuje a připraví vám projekt měření uhlíkové stopy na míru vaší organizaci. Zajímá-li vás jak se postupuje při výpočtu uhlíkové stopy? Klikněte zde.

Díky bohatým zkušenostem v mezinárodních i lokálních společnostech vás náš tým může efektivně provést celým procesem napříč vaší organizací. Narozdíl od konkurence, kde často dostáváte nepřehledné a nejasné tabulky, které je navíc složité a nákladné vyplnit, si zakládáme na klientsky orientovaném řešení. Pečlivě vás proškolíme, provedeme procesem a pokud budete chtít pomůžeme vám i s vlastním sběrem dat.

Výpočet také umíme propojit na celkovou strategii udržitelnosti. Pomůžeme Vám mimo jiné s:

Certifikace a známka

Našim klientům vystavíme po výpočtu uhlíkové stopy kromě závěrečné zprávy, shrnujícího certifikátu ve formátu A4 také mezinárodní certifikační známku. Tu můžete využít pro účely marketingu a zjednodušení komunikace se zákazníky a obchodními partnery. Známka dokládá, že ve společnosti došlo k výpočtu uhlíkové stopy ve všech 3 hlavních oblastech (scopes).

Značka meření uhlíkové stopy