Workshopy zacílené na udržitelnost pro zaměstnance a klienty

Udržitelnost je velmi aktuální a celospolečenské téma. Stále více firem integruje udržitelnost do strategií svého podnikání, zároveň je také pro více zaměstnanců důležité, zda a jak je jejich firma udržitelná. Pozitivním trendem je, že jednotlivcům i pracovním týmům není enviromentální tématika lhostejná, chtějí být aktivní a mají chuť se do témat spojených s udržitelností zapojit.

Firmám ovšem často chybí platforma, nástroje a inspirace, jak tento potenciál využít k většímu zapojení a spokojenosti zaměstnanců. Naše workshopy udržitelného rozvoje unikátně kombinující zážitkové vzdělávání s technikami koučování a pozitivní psychologie pomáhají tento potenciál a motivaci využít.

Workshopy mohou:

Vzdělávat

Zapojte své zaměstnance nebo zákazníky a pomozte jim se angažovat v rámci vaší organizace či mimo ni. Umožněte jim osvojit si techniky pozitivní psychologie, sebe-koučinku a moderní tvorby akčních plánů, které mohou aplikovat nejenom na téma udržitelnosti, ale i jiné pracovní či osobní oblasti.

Zaujmout

Získejte ambasadory a komunitu zabývající se udržitelností ve vaší společnosti. Zapojte své zaměstnance a pomozte jim se angažovat v rámci vaší organizace či mimo ni.

Znásobit výhody

Začleňte naše workshopy do vaší komunikační strategie a posilte tak oblíbenost vaší značky. Podpořte značku zaměstnavatele komunikací vašich udržitelných inciativ na zaměstnance.

Cíle a metodika našich workshopů:

Pracujeme se zájmem zaměstnanců o téma udržitelnosti, doplňujeme zážitkovou formou znalosti a pracujeme především s individuální motivací každého účastníka tak, aby vytvářel svoji vlastní vizi a akční plán udržitelnosti. Zároveň používáme techniky práce se skupinou a sdílení mezi účastníky.

Cílem workshopu je účastníky nejenom informovat a inspirovat o udržitelných řešeních, ale také je motivovat a hledat přitom ve skupině společné hodnoty.  Workshop usiluje o přerámování strachů a obav spojených s tématy transformace společnosti a udržitelností. Poskytuje praktické rady a konkrétní příklady pozitivní praxe.

Z metod, které na workshopu používáme lze zmínit:

  • Techniky koučinku a pozitivní psychologie
  • Zážitkové vzdělávání
  • Teambuildingové outdoorové aktivity
  • Idea boards, brainstormingy
  • Zapojení účastníků do diskusí, práce ve skupinách, reflexe, sdílení zkušeností mezi účastníky
  • Indoorové týmové aktivity
  • Mindfulness cvičení, vytváření vizí a akčních plánů

 

Workshop umíme uspořádat fyzicky, online či kombinací v závislosti na vaší preferenci. Program můžeme realizovat  také v kombinaci s outdoorovým team buildingem. Více informací o této službě naleznete zde.

Workshop je možné pořádat jak v českém, tak anglickém jazyce.

 

BONUS: Pokud má vaše firma svoji strategii udržitelnosti či chcete od účastníků návrhy a zapojení do firemních iniciativ můžeme část workshopu věnovat i tomuto. Můžeme také představit vaše dosavadní inciativy a tak zvýšit loajalitu vašich zaměstnanců.