Na míru vám připravíme workshop či přednášku na téma udržitelný rozvoj.

Obsah přizpůsobíme vašemu zadání a cílové skupině. Mezi populární témata patří:

  • Moderní dostupná řešení a technologie snižující dopad na klimatickou změnu
  • Jak může jednotlivec snižovat svoji environmentální stopu, aniž by musel radikálně změnit svůj životní styl
  • Trendy v přístupech a strategiích firem v udržitelném rozvoji
  • Globální environmentální standardy a orientace v nich

Workshopy mohou:

Vzdělávat

Zapojte své zaměstnance nebo zákazníky a pomozte jim se angažovat v rámci vaší organizace či mimo ni.

Zaujmout

Zvyšte zájem o vaše environmentální úsilí a podpořte své ambasadory udržitelnosti.

Znásobit výhody

Začleňte naše workshopy do vaší komunikační strategie a posilte tak oblíbenost vaší značky.