Strategie udržitelnosti a ESG

V historii nebylo nikdy více potřeba, aby se co nejvíce organizací začalo chovat udržitelně. Svět se otepluje rychlostí a rozsahem, které jsou bezprecedentní, hladiny moří stoupají a dopady změny klimatu se objevují rychleji a silněji, než se původně předpokládalo. Zvyšuje se také tlak spotřebitelů, regulačních orgánů a investorů na to, aby firmy udržitelnost začlenily do svých strategií a produktů. Udržitelnost se bezesporu stala obchodní příležitostí 21. století a ti, kteří ji nevyužijí, mohou být brzy předběhnuti svojí konkurencí.

Mnoho společností již prokázalo, že i když mohou existovat krátkodobé kompromisy mezi udržitelností a ziskovostí, z dlouhodobého hlediska se vzájemně posilují. Chipotle, Unilever, Whole Foods Market, Tesla, Natura a mnoho dalších „zelených“ miliardových společností jasně dokazují, že podniky založené na společenském dobru a silné strategii udržitelnosti jsou více než životaschopnou alternativou k běžnému podnikání. Jsou ziskovější a finančně udržitelnější.

Jsou to firmy a organizace, které drží klíč k většímu rozšíření udržitelných principů, čistých technologických řešení a tím i naší budoucnosti. Mnoho společností ovšem nemá dostatečné zdroje nebo know-how stát se více udržitelnými.

Naše služby proto mají za cíl pomoci začlenit ESG a udržitelnost do obchodních strategií i DNA firem a pomoci k transformaci směrem k udržitelnějšímu podnikání.  Chápeme, že každá firma je v jiné fázi své udržitelné cesty a proto volíme individuální řešení na míru každé organizaci.

Naše řešení, které přizpůsobíme vašemu kontextu:

Udržitelné strategie a obchodní modely

Pomůžeme vám začlenit ESG a udržitelnost do obchodních strategií i DNA firmy a také s transformaci směrem k udržitelnějšímu podnikání. Poradíme vám se strategií udržitelného rozvoje a jejím zaváděním tak, aby byla přínosem pro vaši společnost i životní prostředí. Více o našem přístupu k ESG zde.

Standardy, regulatorika a členství v aliancích

Zorientujeme vás ve standardech a trendech v oblasti udržitelnosti. Pomůžeme vám vybrat správné iniciativy a partnerské aliance, ke kterým se můžete přidat.

Poradenství s Science-based targets (SBTs) či SDGs

Iniciativy vedené OSN, CDP a WRI mobilizují společnosti k nastavení společensky odpovědných a vědeckých cílů ke snižování uhlíku a tím i získání konkurenční výhody. Můžeme vám pomoci s nastavením SDGs či s procesem SBT  a to od podání přihlášky až po implementaci cílů v rámci vaší organizace. 

Uhlíková neutralita

Pomáháme vám uspět s vašimi cíli v oblasti ochrany klimatu a využít příležitostí nízkouhlíkového světa. Poradíme se strategií uhlíkové neutrality a jejím zaváděním.

Nefinanční reporting

Provedeme vás výběrem vhodného nefinančního standardu (GRI, SASB, …) , tvorbou matice materiality,  dialogem se zainteresovanými stranami a vedením klíčových udržitelných iniciativ.

Stakeholder dialog 

Pomáháme zapojit vaše stakeholdery do tvorby strategií udržitelnosti a zodpovědět otázky jako například, jak a které stakeholdery zapojit, kde má vaše organizace největší dopady na životní prostředí, ekonomiku a společnost nebo jak zjistit, co vaši zákazníci, dodavatelé či zaměstnanci chtějí. Můžeme vám pomoci při implementaci systému řízení stakeholderů v souladu s mezinárodními standardy (GRI, AA1000 nebo jiné).

Výhody strategií udržitelného rozvoje:

NIŽŠÍ NÁKLADY A VÝDAJE

Změny procesů či chování u činností s vysokými emisemi, jako je spotřeba energie, doprava, odpady či služební cesty, vedou ke snížení nákladů.

SNÍŽENÍ RIZIKA

Omezení rizik plynoucích z právních sporů a regulací týkajících se společenské odpovědnosti a udržitelnosti.

PŘÍSTUP KE KAPITÁLU

Finanční i veřejný sektor stále více reflektují postoj organizace k udržitelnosti. Každá organizace může těžit ze svého proaktivního přístupu k udržitelnosti a snižování svých dopadů na své okolí

LEPŠÍ IMAGE S DOPADEM NA VYŠŠÍ TRŽBY

Vedoucí pozice v oblasti udržitelnosti posílí důvěryhodnost společnosti mezi dnešními stále více ekologicky uvědomělými investory, zákazníky a zaměstnanci.

DODAVATELSKÝ ŘETĚZEC

Stále více organizací vyžaduje po svém dodavatelském řetězci zapojení a převzetí odpovědnosti za své enviromentální a společenské dopady.

PODPORA KOMUNIT

Pomoc lokálním komunitám připravit se a adaptovat na nejhorší dopady změny klimatu a jít jim příkladem.

NÁBOR

Lidé jsou přitahováni k organizacím, se kterými mohou sdílet své hodnoty. Být lídrem udržitelného rozvoje pomáhá získat a udržet si ty nejlepší profesionály a talenty.

MORÁLNÍ A ETICKÉ DŮVODY

Může to být součástí politiky organizace nebo jen snahou vedení „udělat tu správnou věc“ a to čistě z hodnotových a lidských důvodů.