Strategie udržitelnosti a ESG

Podnikání v souladu s principy udržitelnosti a ESG je výzvou a příležitostí pro další rozvoj a růst vaší organizace. Organizace jsou stále více ovlivňovány mnohými regulatorními povinnostmi, z nichž nejvýznamnější je nefinanční reporting podle směrnice CSRD a na ni napojené Evropské reportovací standardy udržitelnosti (ESRS). Zvyšuje se také tlak spotřebitelů, zákazníků a investorů na to, aby firmy udržitelnost začlenily do svých strategií a produktů.

Pomůžeme vám se v oblasti udržitelnosti zorientovat, zhodnotit rizika a příležitosti a stanovit vhodné ESG strategie a cíle.  Poradíme jak je efektivně řídit a komunikovat.

Chápeme, že každá firma je v jiné fázi své udržitelné cesty a proto volíme individuální řešení na míru každé organizaci.

Pomůžeme vám s transformací k větší udržitelnosti a jejím začleněním do DNA vaší organizace.

 

Naše řešení, které přizpůsobíme vašemu kontextu

ESG Strategie 

Pomůžeme vám začlenit ESG a udržitelnost do obchodních strategií i DNA firmy a také s transformaci směrem k udržitelnějšímu podnikání. Poradíme vám se strategií udržitelného rozvoje a jejím zaváděním tak, aby byla přínosem pro vaši společnost a splňovala nové regulatorní požadavky. Více o našem postupu nastavení ESG strategie zde.

Legislativa a standardy

Zorientujeme vás v aktuální legislativě a trendech v oblasti udržitelnosti jako například CSRD a EU Taxonomie. Provedeme vás mezinárodními rámci jako jsou například GRI, SDGs, TCFD nebo SASB. Poradíme vám, který z nich je pro vás vhodný a jak je můžete využít k zvýšení hodnoty vaší organizace či ESG strategie.

Poradenství s Science-based targets (SBTs) či SDGs

Iniciativy vedené OSN, CDP a WRI mobilizují společnosti k nastavení společensky odpovědných a vědeckých cílů ke snižování uhlíku a tím i získání konkurenční výhody. Můžeme vám pomoci s nastavením SDGs či s procesem SBTI a to od podání přihlášky až po implementaci cílů v rámci vaší organizace. 

Uhlíková neutralita

Pomáháme vám uspět s vašimi cíli v oblasti ochrany klimatu a využít příležitostí nízkouhlíkového světa. Poradíme se strategií uhlíkové neutrality a jejím zaváděním.

Nefinanční reporting

Pomůžeme vám s vytvořením zpráv o udržitelnosti tak, aby byl v souladu s Evropskými standardy pro reportování udržitelnosti (ESRS)  či GRI. Poradíme vám s obsahem a formulacemi, doporučíme strukturu a grafické zpracování.

Stakeholder dialog 

Pomáháme zapojit vaše stakeholdery do tvorby strategií udržitelnosti a tím obohatit proces tvorby ESG strategie o jejich podněty a přání. Zajistíme celý proces v souladu s mezinárodními standardy (GRI, ESRS, AA1000).

Pro ESG strategie a reporting používáme nejrozšířenější mezinárodní standardy

 

Výhody strategií udržitelného rozvoje

NIŽŠÍ NÁKLADY A VÝDAJE

Změny procesů či chování u činností s vysokými emisemi, jako je spotřeba energie, doprava, odpady či služební cesty, vedou ke snížení nákladů.

splnění legislativních požadavků

 Soulad s regulacemi a nařízeními EU (CSDR, EU Taxanomie apod.) omezí rizika plynoucí z případných reputačních a právních sporů.

PŘÍSTUP KE KAPITÁLU

Finanční i veřejný sektor stále více reflektují postoj organizace k udržitelnosti. Každá organizace může těžit ze svého proaktivního přístupu k udržitelnosti a snižování svých dopadů na své okolí

LEPŠÍ IMAGE S DOPADEM NA VYŠŠÍ TRŽBY

Vedoucí pozice v oblasti udržitelnosti posílí důvěryhodnost společnosti mezi dnešními stále více ekologicky uvědomělými investory, zákazníky a zaměstnanci.

DODAVATELSKÝ ŘETĚZEC

Stále více organizací vyžaduje po svém dodavatelském řetězci zapojení a převzetí odpovědnosti za své enviromentální a společenské dopady.

PODPORA KOMUNIT

Pomoc lokálním komunitám připravit se a adaptovat na nejhorší dopady změny klimatu a jít jim příkladem.

NÁBOR

Lidé jsou přitahováni k organizacím, se kterými mohou sdílet své hodnoty. Být lídrem udržitelného rozvoje pomáhá získat a udržet si ty nejlepší profesionály a talenty.

MORÁLNÍ A ETICKÉ DŮVODY

Může to být součástí politiky organizace nebo jen snahou vedení „udělat tu správnou věc“ a to čistě z hodnotových a lidských důvodů.