Naše řešení, které přizpůsobíme vašemu kontextu:

Uhlíková neutralita

Pomáháme vám uspět s vašimi cíli v oblasti ochrany klimatu a využít příležitostí nízkouhlíkového světa. Poradíme se strategií udržitelného rozvoje a jejím zaváděním tak, aby byla přínosem pro vaši společnost i životní prostředí.

Standardy, regulatorika a členství v aliancích

Zorientujeme vás ve stále složitějších předpisech a trendech v oblasti udržitelnosti. Pomůžeme vám vybrat správné iniciativy, standardy a aliance, ke kterým se můžete přidat.

Science-based targets (SBTs) advisory

Iniciativa vedená OSN, CDP a WRI mobilizuje společnosti k nastavení vědeckých cílů ke snižování uhlíku a tím i získání konkurenční výhody. Můžeme vás podpořit s procesem SBT od úvodu až po získání ocenění za vaše snahy.

Dotace a granty zaměřené na udržitelný rozvoj

EU se v plánu “Zelený úděl” zavázala k přechodu na bezuhlíkovou ekonomiku do roku 2050. Již nyní se ale granty a dotace v EU i v CZ zaměřují na podporu udržitelnosti. Pomůžeme vám orientovat se v možnostech financování a dotací.

Dnes již nestačí deklarovat snahu o uhlíkovou neutralitu. Je nutné ji podpořit konkrétními akcemi i vykazováním uhlíkové stopy podle mezinárodních standardů.

Výhody strategií snižování emisí a udržitelného rozvoje:

SNÍŽENÍ RIZIKA

Omezení rizik plynoucích z právních sporů a regulací týkajících se emisí. Připravenost na uhlíkovou daň a přechod na nízkouhlíkovou ekonomiku.

NIŽŠÍ NÁKLADY A VÝDAJE

Změny procesů či chování u činností s vysokými emisemi, jako je spotřeba energie, doprava, odpady či služební cesty, vedou ke snížení nákladů.

PŘÍSTUP KE KAPITÁLU

Finanční i veřejný sektor stále více reflektují postoj organizace k emisím a klimatické změně. Každá organizace může těžit ze svého proaktivního přístupu k udržitelnosti a nízké uhlíkové stopě.

LEPŠÍ IMAGE S DOPADEM NA VYŠŠÍ TRŽBY

Vedoucí pozice v oblasti udržitelnosti posílí důvěryhodnost společnosti mezi dnešními stále více ekologicky uvědomělými investory, zákazníky a zaměstnanci.

DODAVATELSKÝ ŘETĚZEC

Stále více organizací vyžaduje po svém dodavatelském řetězci zapojení a převzetí odpovědnosti za své emise uhlíku.

PODPORA KOMUNIT

Pomoc lokálním komunitám připravit se a adaptovat na nejhorší dopady změny klimatu a jít jim příkladem.

NÁBOR

Lidé jsou přitahováni k organizacím, se kterými mohou sdílet své hodnoty. Být lídrem udržitelného rozvoje pomáhá získat a udržet si ty nejlepší profesionály a talenty.

MORÁLNÍ A ETICKÉ DŮVODY

Může to být součástí politiky organizace nebo jen snahou vedení „udělat tu správnou věc“ a to čistě z hodnotových a lidských důvodů.