USA zvyšují úsilí v boji proti změně klimatu, Německo a Austrálie následují

Po měsících plných vyjednávání došlo po získání klíčových hlasů k překvapivé akci amerických senátorů (a aktivistů, kteří na ně neúnavně působí) a to ke schválení Zákona o snížení inflace (IRA – Inflation Reduction Act).

Jedná se o dosud nejambicióznější plán v oblasti klimatu v historii USA. Návrh zákona, na němž se shodli demokraté, představuje zlomový bod s potenciálem změnit vývoj klimatických opatření pro celý svět. IRA má za cíl vytvořit miliony nových pracovních míst, snížit účty za energii, zvýšit výrobu obnovitelné energie a snížit emise v USA o přibližně 40 % do roku 2030. Dnes tedy oslavujeme úsilí statisíců lidí, kteří po dekády v USA usilovali o prosazení větší klimatické agendy a její podporu vládou a zákonodárci.

 

Zákon obsahuje investice ve výši 370 miliard dolarů v oblasti klimatických technologií, a to kombinací přímých investic, daňových úlev a financování výzkumu. USA se tím vrátily na cestu k pravděpodobnějšímu splnění svých závazků z Pařížské klimatické konference.

 

Hlavní body zákona jsou:

⚡ V oblasti Energie přináší:

 • 30 miliard USD na výrobních daňových úlevách pro solární panely, větrné turbíny, baterie a zpracování kritických nerostů
 • Investiční daňový úvěr ve výši 10 miliard USD na vybudování výroby čistých technologií pro elektrická vozidla, větrné turbíny a solární panely
 • Fond na snížení skleníkových plynů ve výši 27 miliard USD zaměřující se urychlení škálování klimatických technologií
 • 500 milionů dolarů pro tepelná čerpadla a zpracování kritických minerálů
 • Poplatek za metan ve výši 900 USD/t za úniky metanu z ropy a zemního plynu se do roku 2026 zvýší na 1500 USD/t a 850 mil. USD na financování monitorování a snižování úniků metanu

? Doprava

 • Daňová sleva ve výši 7 500 USD na nová elektrická vozidla a 4 000 USD na ojetá vozidla, plus daňové slevy na komerční elektromobily, nabíjení elektromobilů, bionaftu a naftu z obnovitelných zdrojů a letecké palivo
 • 20 miliard USD na vybudování nových závodů na výrobu čistých vozidel a 2 miliardy USD na přestavbu stávajících automobilových závodů na výrobu čistých vozidel
 • 3 miliardy USD na elektrifikaci doručovací flotily USPS (americká pošta)
 • 3 miliardy USD na zařízení a technologie s nulovými emisemi v přístavech
 • 1 miliarda USD na nákladní vozidla a autobusy s nulovými emisemi

? Budovy

 • 9 miliard dolarů v programech slev za energie pro spotřebitele v domácnostech pro elektrifikaci domácností a energeticky účinné modernizace
 • 10 let spotřebitelských slev na daň z rezidenční energie na tepelná čerpadla, střešní solární zařízení, HVAC a ohřívače vody
 • Grantový program ve výši 1 miliardy dolarů na zlepšení energetické účinnosti a odolnosti vůči klimatu v oblasti sociálního bydlení

? Oxid uhličitý

 • Rozšíření a úprava daňových odpisů pro technologii přímého zachytávání oxidu uhličitého (Carbon Capture)

? Průmysl

 • 5,8 miliardy USD na program zavádění pokročilých průmyslových zařízení na snížení emisí v chemickém, ocelářském průmyslu a při výrobě cementu
 • 5,7 miliardy dolarů na federálního nákupy a investice do nízkouhlíkových materiálů

? Zemědělství a využívání půdy

 • 20 miliard dolarů na podporu šetrných zemědělských postupů a ochrany klimatu
 • 5 miliard USD na podporu zalesňování, ochrany přírody a prevence lesních požárů
 • 2,6 miliardy dolarů v grantech na zachování a obnovu pobřežních biotopů

? Enviromentální spravedlnost

 • 5 miliard USD financování EPA na snížení znečištění klimatu
 • 6 miliard dolarů na investice do komunitně vedených ekologických zdravotních projektů a na podporu lokálních komunit, bezpečnosti a veřejnou dopravu

Vítáme také to, že Austrálie právě schválila návrh zákona, který má zajistit snížení australských emisí skleníkových plynů o 43 % do roku 2030. Pozitivní novinkou také je, že Německo tento týden schválilo plány investovat 180 miliard dolarů do „Fondu pro klima a transformaci“ s cílem urychlit opatření v oblasti klimatu a zároveň dodávky dostupné a ekologické energie šetrné k životnímu prostředí.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.