Stejně jako ve světě přibývá i v České republice příkladů klimaticky odpovědného podnikání Mnoho společností si v rámci své strategie udržitelné odpovědností volí témata spojená s uhlíkovou neutralitou a mění své strategie podnikání s ohledem na snahu o větší udržitelnost. Rostoucí počty fungujících pozitivních příkladů tak dokazují, že udržitelnost není jen nákladem na úkor zisků, ale může výrazně přispívat k fungování business modelu a ziskovosti.

1.Kofola

Od roku 2010 se Kofola intenzivně zabývá tématy, jako jsou ochrana vody, minimalizace odpadů či uhlíková neutralita, jíž by chtěli dosáhnout do konce dekády. Udržitelné iniciativy se dotýkají celého životního cyklu výrobků. Počínaje surovinami, přes technologie, výroby až po způsob dopravy. A nakonec jsou tu také odpady – jak ty z výroby, tak ty z použitých obalů.

Pilířem strategie Kofoly ke snížení uhlíkové stopy jsou:

  • Výběr dodavatelů surovin – Kofola preferuje lokální dodavatele.
  • Doprava produktů – Skoro polovina flotily Kofoly nejezdí na naftu, ale na stlačený zemní plyn (CNG). Ve srovnání s běžnými kamiony je jejich uhlíková stopa o čtvrtinu nižší. V roce 2020 chce mít Kofola celkem 60 CNG kamionů.
  • Redukce obalů a prodej výrobků bez obalu – Kofola se snaží upřednostňovat velkokapacitní obaly jako jsou nápojové sudy (KEG) a systémy Bag in-Box (BiB), které jsou z hlediska uhlíkové stopy nejšetrnější. Podporují rovněž vratné obaly a jejich opakované použití.
  • Výrobní postupy a snižování spotřeby elektřiny
  • Offsetování výsadbou stromů

2. Velux

V září 2020 oznámila společnosti Velux Group, že do roku 2041 vymaže svou historickou uhlíkovou stopu od svého vzniku v roce 1941 a ke 100. výročí svého založení se stane celoživotně uhlíkově neutrální. Velux se tak zařadí mezi první společnosti na světě v oboru stavebnictví, které převzaly odpovědnost nejen za budoucí, ale i za minulé emise CO2. V úhrnu jde o 5,6 milionů tun přímých a nepřímých emisí CO2 (to se rovná ročním emisím 800 000 občanů EU). Spolupracovat na tom bude se Světovým fondem na ochranu přírody (WWF), prostřednictvím speciálně vyvinutých projektů na ochranu cenných přírodních lesů a volně žijících rostlin a zvířat (zalesňování a obnova poškozených lesů apod) a na podporu zachování biologické diversity a zlepšování místních podmínek.

V budoucnu se společnost VELUX Group rovněž zavazuje k výraznému snížení vlastních uhlíkových emisí a i těch, které se vyskytují v hodnotovém řetězci společnosti (např. zakoupené zboží a služby, produkce odpadu a přeprava) ve shodě s nejambicióznějším cílem tzv. Pařížské dohody omezit globální oteplování o 1,5 °C.

Celoživotní uhlíková neutralita je nový průkopnický závazek iniciovaný společností VELUX Group a připravený ve spolupráci s WWF. Jeho záměrem je přijmout odpovědnost jak za minulé, tak i budoucí emise. Nedílnou součástí tohoto závazku je ochrana cenných přírodních lesů a volně žijících rostlin a zvířat po celém světě pro dnešní a budoucí generace.

David Briggs, CEO společnosti VELUX Group říká: „Planeta čelí vážné klimatické a přírodní krizi, která vyžaduje mimořádná opatření. V souladu s našimi hodnotami společnosti chceme udělat maximum, proto jsme připravili plán celoživotní uhlíkové neutrality. Jedná se o nový závazek zahrnující dvacetileté partnerství s WWF s cílem zachytit emise uhlíku v objemu odpovídajícímu naší historické uhlíkové stopě. Zároveň výrazně snížíme i naše budoucí emise CO2 a požádáme naše dodavatele, aby udělali totéž. Doufejme, že se další firmy nechají inspirovat a stanou se „celoživotně uhlíkově neutrální“, abychom vytvořili udržitelnou budoucnost pro všechny.“ 

3. CTP

Společnost CTP, vlastník a provozovatel průmyslových a kancelářských parků, se rovněž zavázala, že do roku 2023 učiní svůj business uhlíkově neutrální. Jejich cílem je nejen být průmyslovým lídrem v přechodu na uhlíkově neutrální ekonomiku, ale také pozitivně ovlivnit komunity, kde působí.

CTP v posledních letech zvýšila své úsilí o udržitelnost a zavedla řadu iniciativ, které budou mít dopad na jejich činnosti. Mezi jejich konkrétními akcemi najdete:

  • Ambice podporovat oběhové hospodářství v jejich parcích – oběhové hospodářství je systém „uzavřené smyčky“, který minimalizuje spotřebu odpadu a zdrojů. CTP prošla několika pilotními audity svých parků a provedla několik vylepšení provozů svých parků v souladu s prvky cirkulární ekonomiky.
  • Solární plán – od roku 2020 budou všechny nové budovy CTP postaveny „solárně připraveny“. Svým klientům také nabízejí 100% obnovitelnou energii. Jejich solárním cílem je vybudovat v roce 2020 v České republice obnovitelné zdroje s kapacitou 20 MW.
  • CTForest – klíčovým pilířem jejich čisté uhlíkově neutrální strategie je nákup a údržba lesů. Za tímto účelem se CTP zavázala investovat do lesních rezervací v celé střední a východní Evropě v poměru 1: 1 k jejich vybudovanému portfoliu.
  • Certifikace BREEAM pro celé portfolio průmyslových nemovitostí. BREEAM je první standardizovaná metoda hodnocení udržitelnosti budov na světě. V roce 2012 se CTP stala první společností mimo Velkou Británii, která pro své portfolio kancelářských budov získala nejvyšší úroveň certifikace BREEAM.
  • Inteligentní budovy – CTP se snaží, aby jejich parky byly inteligentní a uměly SMART měřit spotřebu energie v reálném čase a umožňovaly také identifikovat způsoby, jak zvýšit účinnost provozu budov.

Kontaktujte nás a rádi Vám poskytneme konzultace týkající se klimaticky neutrálních strategií a snižování emisí uhlíku. Řešení Vám ušijeme na míru.

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.