Uhlíková neutralita firmy či společnosti

V roce 2015 se na klimatickém summitu OSN v Paříži vlády i zástupci komerční sféry většiny zemí světa zavázaly k omezení produkce skleníkových plynů, které přispívají ke globální změně klimatu. Cílem Pařížské dohody je udržet nárůst průměrné globální teploty výrazně pod hranicí 2°C v porovnání s obdobím před průmyslovou revolucí a usilovat o to, aby nárůst teploty nepřekročil hranici 1,5°C. Tento cíl znamená, že státy a podniky mají snižovat svoji závislost na fosilních palivech, snižovat své emise a usilovat o uhlíkovou neutralitu.
Vzhledem k tomu, že globální emise stále výrazně neklesají, zvyšuje se tlak spotřebitelů, regulačních orgánů a investorů na to, aby firmy udržitelnost a dekarbonizaci začlenily do svých strategií a produktů. Udržitelnost se tak stává obchodní příležitostí 21. století a ty firmy, které ji včas začlení do své DNA se mohou stát ziskovější a odolnější.

Firemní plán na dosažení uhlíkové neutrality přitom může být vhodným odrazovým můstkem k zahájení cesty společnosti k větší udržitelnosti.

Co si ovšem můžeme představit pod tímto pojmem a jak jej dosáhnout?

Uhlíková neutralita (Carbon Neutral) a Net-Zero

Přestože mnoho firem tyto dva pojmy nerozlišuje, jedná se o dva rozdílné termíny a firmy se jejich záměnou či nesprávnou deklarací uhlíkové neutrality mohou vystavit obvinění z tzv. greenwashingu. Proto je klíčové je správně pochopit v kontextu standardů, které je definují.

Uhlíkově/ klimaticky neutrální (Carbon/ Climate neutral)

Čistá nulová uhlíková stopa (Net Zero)

Mnoho firem deklaruje uhlíkovou neutralitu již nyní. K dosažení by firma měla snížit emise tam, kde je to možné a zbytek emisí může offsetovat. Nemusí nicméně postupovat v souladu se standardy Science-Based Targets. Klimaticky neutrální tak může být paradoxně i firma, jejíž emise se nesnižují či dokonce fakticky rostou.   

Net Zero se používá pro deklarování závazku výrazného omezení emisí až na úroveň co nejbližší nule, a to v souladu se standardy Science-Based Targets. Firma musí snižovat také emise z kategorie 3 (tzv. Scope 3). Až když firma sníží emise co nejblíže nule, může zbývající emise offsetovat.

Offsetování emisí je možné projekty či kombinacemi projektů z oblastí:

 • Vyhnutí se (Princip Avoidance) jako například ochrana lesů

 • Snižování  (Princip Reduction) jako například čistá pitná voda

 • Odstranění (Princip Removal) jako například obnova rašelinišť.

Offsetování emisí je možné pouze skrze projekty odstraňující trvale emise (princip Removal).  

Uhlíkově neutrální může být firma, produkt, event, obal či doprava.

Net Zero se vztahuje pouze na organizaci.

Definuje například standard PAS 2060.

Definuje standard Science Based Targets initiative.

Pro zjednodušení uvádíme příklad. Pokud by se uhlíková stopa firmy rovnala například 10 letům v economy class ročně, mohla by organizace dosáhnout uhlíkové neutrality jednoduše nákupem dostatečného množství uhlíkových offsetů (kreditů). Aby společnost dosáhla nulové čisté uhlíkové stopy uhlíku, musela by co nejvíce snížit počet letů za rok (například na jeden) a za zbývající let investovat do projektů, které odstraní z atmosféry oxid uhličitý odpovídající tomuto letu.

Řešení přizpůsobíme vašemu kontextu

Náš přístup vychází z mezinárodních příkladů dobré praxe a zkušeností podniků při řízení emisí a snižování jejich dopadu na klima. Chápeme, že každá firma je v jiné fázi vývoje udržitelné strategie, a proto pro vás připravíme individuální řešení na míru vaší organizaci.
Kde je riziko, tam je i příležitost. Klimatická krize představuje pro podniky šanci stát se lídrem, vybudovat si pozitivní reputaci a získat konkurenční výhodu.

Pilíře klimaticky úspěšné firemní strategie

Našim klientům pomáháme s kompletním nastavením strategií udržitelnosti, propojením do business strategie či přípravou plánů na dosažení cílů jako například Net Zero. Dokážeme vás provést jednotlivými kroky a fázemi jako například:

Vlastní uhlíková stopa

Možné kroky v této etapě jsou:

 1. Získání podpory managementu firmy a dostatečných lidských a finančních zdrojů
 2. Ustanovení týmu a plánu řízení této inciativy
 3. Výpočet uhlíkové stopy vaší organizace a pochopení zdrojů vašich emisí
 4. Stanovení cílů, KPI a cesty k jejich naplnění
 5. Angažování klíčových zaměstnanců, které potřebujete k úspěchu, a navázání cílů na jejich odměňování
 6. Vytvoření jednotné a transparentní datové struktury
 7. Vytipování a realizace tzv. Quick wins – tedy relativně snadných aktivit, které lze provést rychle a pomohou vám na úvod snížit emise vaší organizace

Expanze a rozšířování záběru

V druhé fázi je možné rozšířit aktivity o:

 1. Zapojení svého dodavatelského řetězce a požadování snižování emisí od svých dodavatelů
 2. Komunikaci partnerům a zaměstnancům
 3. Snižování emisí z používání vašich výrobků a služeb
 4. Propojení udržitelnosti s vaší firemní značkou
 5. Úpravy v produktovém portfoliu reflektující vaše vyšší ambice v oblasti udržitelnosti

Propojení s business modelem a dosažení Net Zero

V rámci této etapy můžete například:

 1. Napojit vaši business strategii a produktovou inovaci na trend bezuhlíkové ekonomiky.
 2. Identifikovat investice a technologie, které potřebujete k dosažení svých cílů
 3. Stát se ambasadorem změny
 4. Vytvářet či se zapojovat do partnerství napříč sektory, která mají potenciál pomoci s transformací ekonomik a průmyslových sektorů
 5. Zbývající emise snížit volbou vhodných a certifikovaných offsetů.

Máte zájem o úvodní konzultaci? 

Chcete-li se dozvědět více, neváhejte nás kontaktovat. V rámci bezplatné úvodní konzultace s Vámi tuto problematiku rádi prodiskutuje a připravíme návrh dekarbonizační či komplexnější udržitelné strategie na míru vaší organizaci.

Díky bohatým zkušenostem v mezinárodních i lokálních společnostech vás náš tým může efektivně provést celým procesem.