V prosinci 2019 Evropská unie vyhlásila svůj závazek, že do roku 2050 dosáhne EU nulových emisí skleníkových plynů. Tento závazek byl pojmenován jako tzv. Green Deal. To bylo předtím, než pandemie koronaviru zastavila každodenní život a paralyzovala ekonomiky po celém světě.

Tato globální krize bezpochyby otestuje evropský závazek realizovat Green Deal a podnítí další diskuse o způsobu financování tohoto plánu. V rámci rekonstrukce ekonomik nám ale také zároveň dává možnost se ještě více zaměřit na podporu oblastí s největší prioritou a dopadem.  Je znepokojivé, že ve světě se již objevují první snahy politiků o využití záchranných balíčků na podporu špinavé uhelné energetiky a těžby uhlí

Je proto velmi důležité a povzbudivé, že se šéfové vlád EU ve čtvrtek 9. dubna 2020 zavázali, že jejich mimořádná záchranná ekonomická opatření budou v souladu se zásadami stanovenými v Green Dealu. Lídři EU využili toto první virtuální setkání v průběhu pandemie, aby potvrdili, že EU je odhodlána i nadále vést svůj boj za ochranu klimatu.

„V současné době je naléhavá potřeba bojovat proti pandemii koronaviru a jeho okamžitým důsledkům,“ uvádí se ve společném prohlášení, na kterém se vedoucí představitelé EU dohodli prostřednictvím videokonference. „Měli bychom však začít připravovat opatření nezbytná k návratu k normálnímu fungování našich společností a ekonomik a k udržitelnému růstu, integrovat mimo jiné přechod na ekologické technologie a digitální transformaci.”

Aby Evropa dosáhla udržitelného růstu, bude to vyžadovat „koordinovanou strategii odchodu od špinavých technologií, komplexní plán obnovy a bezprecedentní investice,“ uvedli vůdci EU. Vyzvali také předsedkyni Komise Ursulu von der Leyen a předsedu Evropské rady Charlese Michela, aby po konzultaci s Evropskou centrální bankou zahájili práce na nezbytných opatřeních.

“Pokud z této situace vyjdeme s ekonomikou rozbitou na kusy, bude určitě těžké vrátit klima zpět na pořad jednání,” řekl Ernest Urtasun, člen parlamentu EU a viceprezident skupiny Zelených. “Většina stimulačních programů po krizi v roce 2008 nebyla zaměřena na životní prostředí – tomu se přitom musíme vyhnout.”

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.